W trosce o mienie naszych działek, jak również całego ogrodu ROD,,RAJ” -Zarząd zobowiązuje Działkowców, którzy jako ostatni opuszczają teren poszczególnych rejonów ogrodu , w czasie zbliżającego się wieczoru i pory nocnej – do zamykania furtek ogrodzenia zewnętrznego – celem uniemożliwienia wchodzenia na teren ogrodu przez osoby postronne, mogące wyrządzić szkody w naszym mieniu bądź włamać się do naszych altan .

O zauważonych incydentach prosimy powiadamiać Gospodarza Ogrodu lub bezpośrednio zgłosić tego rodzaju przypadki tel. Członkom Zarządu ROD ,,RAJ”

                                                                                          KOMUNIKAT

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                  Informujemy Działkowców ROD ,,RAJ”,

                                             iż od dnia 3-go listopada 2020r.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarząd tutejszego Ogrodu zawiesza pełnienie dyżurów w Biurze Domu Działkowca do odwołania, o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.

W sytuacjach nagłych, nie cierpiących zwłoki w załatwieniu pilnych spraw, należy kontaktować się telefonicznie z poszczególnymi Członkami Zarządu zgodnie z ich zakresem działania i kompetencji, aby ważną sprawę móc załatwić bez odraczania terminu. Czynna jest także skrzynka pocztowa Zarządu, zawieszona obok bramy nr 1, przy ul. Brzozowej 7.