Monthly Archives: Styczeń 2016

W związku z pojawiającymi się aktami wandalizmu (niszczenie i zrywanie ogłoszeń i informacji jakie Zarząd ROD „Raj” przekazywał działkowcom) z „tablic ogłoszeń” na terenie naszego Ogrodu w roku 2015 i początkiem roku 2016 Zarząd ROD „Raj” dnia 19.01.2016 na Zebraniu podjął uchwałę dotyczącą umieszczanie informacji nie tylko na „tablicach ogłoszeń” znajdujących się na terenie naszego Ogrodu a także na naszej stronie internetowej.

Wszelkie dokumenty związane z funkcjonowaniem naszego Ogrodu w ramach struktur PZD dostępne będą w zakładce „DOKUMENTY”, natomiast informacje związane bezpośrednio z naszym Ogrodem w zakładce „INFORMACJE”.

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z informacjami tam zawartymi i przesyłanie swoich uwag na adres mailowy Ogrodu.