Monthly Archives: Marzec 2016

W dniu 16.04.2016 planowane jest przeprowadzenie Walnego Zebrania działkowców w ROD „Raj”.

W celu sprawniejszego rozpoczęcia i przeprowadzenia Zebrania zwracam się z prośbą o zapoznanie i dostosowanie się do wytycznych zawartych w pliku informacja o Walnym Zebraniu oraz o zapoznaniu się z projektami uchwał które będą poruszone na Walnym Zebraniu projekty uchwał i wniosków .

Na Walnym Zebraniu przeprowadzone zostaną wybory do władz i komisji ROD „Raj” dlatego proszę o zapoznanie się ogłoszenie do wyborów.

Informacje zawarte w Bilans2015 zostaną szerzej omówione podczas zebrania, ale proszę o zapoznanie się z nimi.

W dniu 02.04.2016 (jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą) planowane jest napełnienie wewnętrznej ogrodowej sieci wodociągowej wodą. Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich działkowców posiadających przyłącz wody działkowej, aby przed tym dniem skontrolowali swoje zawory czy są zamknięte tak, aby w chwili napełniania nie doszło do zalania altan i studzienek wodomierzowych a tym samym nie naraziło działkowców na dodatkowe koszty