Monthly Archives: Sierpień 2019

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej ROD „RAJ” w Rybniku:

__________________________________

Przewodniczący: Wojciech Przekop

Z-ca Przewodniczącego: Barbara

Rozwadowska

Sekretarz: Mirosław

Kołodziej