Skład osobowy Komisji Rewizyjnej ROD „RAJ” w Rybniku:

__________________________________

                                                                Przewodniczący: Wojciech Przekop

                                                                Z-ca Przewodniczącego: Mirosław Kołodziej

                                                                Sekretarz: Barbara Rozwadowska

 

Plan ogrodu ROD „Raj”

Plan ogrodu