Skład osobowy Komisji Rewizyjnej ROD „RAJ” w Rybniku:

__________________________________

Przewodniczący: Wojciech Przekop

Z-ca Przewodniczącego: Barbara

Rozwadowska

Sekretarz: Mirosław

Kołodziej

 

Plan ogrodu ROD „Raj”

Plan ogrodu