W trosce o mienie naszych działek, jak również całego ogrodu ROD,,RAJ” -Zarząd zobowiązuje Działkowców, którzy jako ostatni opuszczają teren poszczególnych rejonów ogrodu , w czasie zbliżającego się wieczoru i pory nocnej – do zamykania furtek ogrodzenia zewnętrznego – celem uniemożliwienia wchodzenia na teren ogrodu przez osoby postronne, mogące wyrządzić szkody w naszym mieniu bądź włamać się do naszych altan .

O zauważonych incydentach prosimy powiadamiać Gospodarza Ogrodu lub bezpośrednio zgłosić tego rodzaju przypadki tel. Członkom Zarządu ROD ,,RAJ”