W dniu 02.04.2016 (jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą) planowane jest napełnienie wewnętrznej ogrodowej sieci wodociągowej wodą. Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich działkowców posiadających przyłącz wody działkowej, aby przed tym dniem skontrolowali swoje zawory czy są zamknięte tak, aby w chwili napełniania nie doszło do zalania altan i studzienek wodomierzowych a tym samym nie naraziło działkowców na dodatkowe koszty