Poniżej zamieszczam zarejestrowaną sesję Rady Miasta Rybnika z dnia 17.09.2015 na której zostały uchwalone projekty regulaminów dotyczące sposobu gospodarki odpadami oraz wysokość opłat obowiązujące w 2016 r. (m.in. na terenie Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Rybniku). Opłaty jakie zostały uchwalone będą częścią opłat jakie w przyszłym roku będą ponosić działkowcy.

Przyszłoroczny sposób gospodarowania odpadami oraz to w jaki sposób działkowcy je segregują, będzie podlegało szczegółowej kontroli przez władze miasta Rybnika i podmioty mu zależne. Wnioski z kontroli będą miały znaczący wpływ na wysokość opłat w roku 2017. Dlatego też zwracam się z prośbą do was o większe zaangażowanie w segregacje odpadów i zastosowanie się do wskazówek dotyczących postępowania z odpadami powstałymi na terenie działki.

„W celu ułatwienia zapoznania się tylko z tym tematem pragnę poinformować, że omawianie uchwały a następnie głosowanie nad nimi zaczyna się po 4 godzinach 12 minutach trwania nagrania.”