Z A P R A S Z A M  Y

DZIAŁKOWICZÓW    ROD   „RAJ”

Członków PZD na WALNE   ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE dnia  6  kwietnia  2019 r. na godz. 13-tą (w I  terminie), a w przypadku braku wymaganego kworum, w drugim wyznaczonym terminie tj. na  godz.  13,31  dnia jw. ZARZĄD   ROD  „RAJ”  w  Rybniku.

 

 

Zawiadomienie o WZ 6.04.br.

Zawiadomienie o WZ i RODO