WAŻNY   KOMUNIKAT


1. Wznawiamy  funkcjonowanie  Biura  Zarządu  ROD „RAJ”  w  Budynku  Domu  Działkowca 

od  dnia 12  kwietnia  br. w każdy wtorek oraz czwartek w godz. od 16-tej do 18-tej, (za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy).


2. Uruchomienie  dostaw  wody  dla  poszczególnych Rejonów Ogrodu „RAJ”, tym  samym  dla  wszystkich działek  –  nastąpi  w  dniu   14  kwietnia  2018 r. (tj.  w  najbliższą  sobotę),  ok.  godz.  12-tej. W  przypadku stwierdzenia awarii  instalacji  wodociągowej,  prosimy niezwłocznie  poinformować  o  tym  fakcie Krzysztofa  Magierę telefon  numer:  609 877 418   lub  510 862 844,  celem  usunięcia  awarii.

3. W  nadchodzącym  tygodniu  podstawione  zostaną 4  duże kontenery przemysłowe o pojemności  7 tys. m³ w  następujących  lokalizacjach: –  przy ulicy  Pilarczyka,  przed  Przepompownią, –  na poboczu przy ulicy Brzozowej  obok  bramy  nr 2 – na poboczu przy ulicy Brzozowej  obok  bramy  nr 3 –  na parkingu przy ul. Raciborskiej obok  bramy nr 4, celem  umożliwienia  Działkowiczom  – u  progu sezonu  ogrodowego,  usunięcia  z  użytkowanych działek,  różnych  przedmiotów  wielkogabarytowych,  gruzu,  odpadów  zmieszanych,  itp.  odpadów. Akcja jest  jednorazowa, po czym  wystawione zostaną małe kontenery do selekcjonowania odpadów komunalnych.

Rybnik, dnia 8.04.2018r.                                    Prezes  Zarządu  ROD  „RAJ”                                                                            / – /   Zbigniew  Parma