Podczas ostatnio odbytego w dniu 26.06.2019 r. Zebrania Zarządu ROD „RAJ” w Rybniku, uzupełniono skład osobowy Zarządu i ustalono pełnienie n/w. funkcji Członków Zarządu ROD i tak:     

Zbigniew Parma – Prezes Zarządu – prowadzi sprawy i zarządza całokształtem funkcjonowania Ogrodu ROD „RAJ”, reprezentując go na zewnątrz w interesie ROD

Ryszard Wójcik – V-ce Prezes Zarządu- ds. inwestycji, modernizacji infrastruktury, poprawy stanu technicznego instalacji wodociągowej  oraz energetycznej. Telefon kom. nr: 511 839 107

Teresa Moszyńska – Skarbnik, prowadzi sprawy księgowo – finansowe ROD. Tel. kom.nr: 789 241 882.

Elżbieta Świeca – Sekretarz, zakłada, aktualizuje i archiwizuje dokumentację ROD „RAJ”, współpracuje z Działkowiczami informując o aktualnych ustaleniach Zarządu, prowadzi szkolenia, internet, zajmuje się                     integracją Działkowiczów i przeglądami Ogrodu. Telefon kom. nr:  510 863 506

Krzysztof Magiera – Zarządca Siecią Wodociągową, Główny Energetyk Ogrodu ROD „RAJ”. Telefon kom. nr:  609 877 418  i   510 862 844

Piotr Podlasiak – Członek Zarządu ds. ogólno – technicznych, konserwacji i remontu urządzeń ROD.

Biuro Zarządu ROD czynne w czasie pełnionych dyżurów  w czwartki w godz. od 16-tej do 18-tej, (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy), Telefon nr:  32 424 88 81