Zarząd  R.O.D.  „RAJ”  dokonał  aktualnego podziału kompetencji,  uprawnień,  obowiązków oraz   odpowiedzialności wśród  Członków  Zarządu, i  tak:

–  Prezes  Zarządu  –  mgr  Zbigniew  Parma  –   zarządza całością  spraw i  zagadnień  Ogrodu  R.O.D.  „RAJ”,  reprezentuje  go  w  kontaktach z urzędami,  instytucjami,  podmiotami  gospodarczymi,  odpowiada  za prawidłowe  funkcjonowanie  R.O.D.  „RAJ”.

–  v-ce  Prezes  Zarządu  –  Ryszard  Wójcik  –  sprawuje  w zastępstwie funkcję  Prezesa  Zarządu,  prowadzi całość spraw technicznych związanych z inwestycjami, remontami i konserwacją infrastruktury R.O.D. „RAJ” – Rybnik, odpowiada za planowanie i realizację zadań.

–  Członek  Zarządu  –  Roman  Kowalczyk – dokooptowany do Zarządu, sprawuje  funkcję Administratora  R.O.D.  „RAJ”,  nadzorując  stan techniczny Ogrodu w szczególności  jego  infrastrukturę  ogrodową, urządzenia  będące  własnością  R.O.D.  „RAJ”, współpracuje z Gospodarzami Rejonów,  odpowiada  za  właściwe  jej  utrzymanie  oraz funkcjonowanie. Telefon kom. w sprawach  jw.   Nr:  510 863 506

–  Członek  Zarządu  –  Andrzej  Wiszniowski  –  sprawuje  funkcję Sekretarza  R.O.D.  „RAJ”,  dokumentuje  obrady  Zarządu, podejmowane  Uchwały,  prowadzi korespondencję,  zakłada, aktualizuje i archiwizuje całość dokumentacji Działkowców oraz Ogrodu, odpowiada  za  prawidłowe zgodne z zasadami PZD prowadzenie  dokumentacji  i  jej właściwe przechowanie. Telefon kom. w sprawach  jw.   Nr:  510 862 911

–  Członek  Zarządu  –  Teresa  Moszyńska  –  sprawuje funkcję Skarbnika / Kasjera  R.O.D.  „RAJ” –  prowadzi  Kasę R.O.D. „RAJ”, zajmuje  się  sprawami  finansowymi  Ogrodu,  odpowiada  za prawidłowości finansowo-księgowe i dokumentacyjne  w  tym  zakresie.

–  Członek  Zarządu  –  Krzysztof  Magiera  –  sprawuje  funkcję Głównego  Energetyka  i  Zarządcy  Siecią  Wodociągową  w  R.O.D. „RAJ”,  nadzoruje  instalacje  Ogrodu,  elektryczną  i  wodną, dba o prawidłowość  podłączeń,  oplombowanie liczników, dokonuje analizy ubytków i  strat,  przeciwdziała  negatywnym skutkom  w  tym zakresie,  odpowiada  za  prawidłowe i bezpieczne  funkcjonowanie mediów Ogrodu. Telefon kom.  w sprawach jw.  Nr:  609 877 418

–  Członek  Zarządu  –  Piotr  Podlasiak  –  jest Rzecznikiem Działkowców prowadzi sprawy związane z przeglądem działek, ich zagospodarowaniem, organizacją szkolenia i poradnictwem ogrodowym w ROD„RAJ”. Telefon do Biura Zarządu  R.O.D. „RAJ”  –  Nr:   32 424 88 81 czynny w czasie pełnionych  dyżurów, we wtorki i czwartki w godzinach od 16-tej do 18-tej.

Rybnik, dnia 19 lipca 2017r.

 

Zarząd   R.O.D.  „RAJ” – Rybnik