You are currently viewing ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2021

ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2021

W dniu 28.10.2021 r. w Domu Działkowca ROD “Raj” w Rybniku, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Zebranie odbyło się w drugim terminie, zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały Walnych Zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym Zebraniu.

W zebraniu udział wzięło 134 członków PZD ROD „Raj” w Rybniku, co stanowi ponad 13% członków zwyczajnych ogrodu.

Otwarcia Zebrania dokonał Prezes Zarządu Komisarycznego Pan Piotr Świenty, witając uczestników Zebrania i zaproszonych gości, Panią Lucynę Cyrek – Przewodniczącą Delegatury PZD w Rybniku oraz Pana Roberta Żychlińskiego – Radcę Prawnego OZ Katowice.

Na Przewodniczącą Zebrania wybrano Panią Teresę Politowicz.

Wybrano również Komisję Mandatową oraz Komisję Uchwał i Wniosków.

Zebranie przebiegało zgodnie z porządkiem przedstawionym w zaproszeniach na Zebranie.