You are currently viewing ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2023

ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2023

W dniu 29.04.2023 r. w Domu Działkowca ROD “Raj” w Rybniku, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Zebranie odbyło się w drugim terminie, zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały Walnych Zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym Zebraniu.

Otwarcia Zebrania dokonał Prezes Zarządu Komisarycznego Pan Piotr Świenty, witając uczestników Zebrania i zaproszonych gości, Panią Lucynę Cyrek – Przewodniczącą Delegatury PZD w Rybniku oraz Pana Roberta Żychlińskiego – Radcę Prawnego OZ Katowice.

Na Przewodniczącą Zebrania wybrano Panią Teresę Politowicz.

Wybrano również Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków.

Na Zebraniu pośród członków PZD, dokonano wyboru przedstawicieli nowego Zarządu Ogrodu.

Zgodnie z Protokołem z I Posiedzenia Zarządu ROD “Raj” w Rybniku z dnia 29.04.2023 r. na podstawie § 70 statutu PZD, Zarząd ROD wybrał ze swojego grona:

  1.  Prezesa, panią Elżbietę ŚWIECA
  2.  Pierwszego Wiceprezesa, pana Leszka PŁACHECKIEGO
  3.  Wiceprezesa, pana Edwarda BŁAŻEJEWSKIEGO
  4.  Sekretarza, panią Agnieszkę SOBIERAJ
  5.  Skarbnika, panią Katarzynę DASZCZYŃSKĄ
  6.  Członka Zarządu, pana Marka RÓŻYŃSKIEGO
  7.  Członka Zarządu, pana Andrzeja TWORUSZKA

         Na tym posiedzenie zakończono.

Zebranie przebiegało zgodnie z porządkiem przedstawionym w zaproszeniach na Zebranie.