Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 28.10.2021 roku, w Domu Działkowca ROD Raj Rybnik, odbyło się Walne  Zebrania Sprawozdawcze.

Zebranie odbyło się w drugim terminie, zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

W zebraniu udział wzięło 134 członków PZD ROD „RAJ” w Rybniku, co stanowi ponad 13% członków zwyczajnych ogrodu.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu Komisarycznego Piotr Świenty, witając uczestników zebrania i zaproszonych gości, Panią Lucynę Cyrek –   przewodniczącą delegatury PZD w Rybniku oraz Pana Roberta Żychlińskiego – Radcę prawnego OZ Katowice.

Przewodniczącą zebrania wybrano Panią Teresę Politowicz. Wybrano komisję mandatową oraz komisję uchwał i wniosków.

Zebranie przebiegało zgodnie z porządkiem przedstawionym w zaproszeniach na zebranie.