Odwołanie Zarządu ROD Raj w Rybniku

Uchwała nr 338/2021  

OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCOW 

z dnia 24 sierpnia 2021r. 

 w sprawie odwołania Zarządu ROD Raj w Rybniku. 

 Okręgowy Zarząd Śląski Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 110 ust. 2 pkt 16 w związku z § 39 oraz 
§ 42 Statutu Polskiego Związku Działkowców z dnia 02.07.2015 r. ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 09.12.2017 r. postanawia: 
 

  1. Odwołać Zarząd ROD Raj w Rybniku w następującym składzie 

  1. W związku z odwołaniem, stwierdzić wygaśnięcie mandatów powyższych członków Zarządu ROD Raj w Rybniku. 
  2. Uchwala niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Z pełną treścią uchwały można się zapoznać w biurze Zarządu ROD RAJ, w godzinach dyżuru.