AKTYW OGRODU

Osoby pełniące funkcje w Naszym Ogrodzie.

ZARZĄD

Elżbieta ŚWIECA

Prezes

Leszek PŁACHECKI

Pierwszy Wiceprezes

Edward BŁAŻEJEWSKI

Wiceprezes

Agnieszka SOBIERAJ

Sekretarz

Katarzyna DASZCZYŃSKA

Skarbnik

Marek RÓŻYŃSKI

Członek Zarządu

Andrzej TWORUSZKA

Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Wojciech PRZEKOP

Przewodniczący

Mirosław KOŁODZIEJ

Wiceprzewodniczący

Małgorzata TOCZEK

Sekretarz

GOSPODARZ OGRODU

Walenty TARASIEWICZ

KONSERWATOR SIECI

ELEKTRYCZNEJ

KONSERWATOR SIECI

WODNEJ