AKTYW OGRODU

Osoby pełniące funkcje w Naszym Ogrodzie.

ZARZĄD KOMISARYCZNY

Piotr ŚWIENTY

Prezes

Adam MIELNIK

Wiceprezes

Teresa POLITOWICZ

Sekretarz

Dariusz PARZYCH

Skarbnik

Dorota MRÓZ

Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Wojciech PRZEKOP

Przewodniczący

Mirosław KOŁODZIEJ

Wiceprzewodniczący

Małgorzata TOCZEK

Sekretarz

GOSPODARZ OGRODU

Walenty TARASIEWICZ

INSTRUKTOR OGRODOWY

Elżbieta ŚWIECA