Przetarg, przedmiot przetargu: działka 315

Zarząd Komisaryczny ROD „Raj” w Rybniku ogłasza

przetarg nieograniczony,

którego przedmiotem jest dzierżawa działki nr 315 o powierzchni 296 m2   w ROD „Raj w Rybniku.

Na działce jest altanka drewniana z przybudówką, chodnik oraz nasadzenia, nie pielęgnowane od kilku lat, częściowo ogrodzona.

Przetarg odbędzie się

w dniu  25-listopada -2021r- (czwartek) godz.16ºº

w Domu Działkowca  w  Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ,,Raj’’ Rybnik ul. Brzozowa 7 

Cena wywoławcza wynosi 7000 zł.

Przystępujący do   przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 1000 zł, najpóźniej w dniu przetargu.

Szczegółowe  informacje  związane z przetargiem i wpłatą wadium, można uzyskać podczas dyżurów zarządu,  w każdy wtorek i czwartek w biurze ROD ,,Raj’’ w godz.16ºº-18ºº    lub telefonicznie  691-186-402

zapraszamy

                                           Zarząd Komisaryczny  ROD ,,Raj’’

Zarząd

Podczas ostatnio odbytego w dniu 26.06.2019 r. Zebrania Zarządu ROD „RAJ” w Rybniku, uzupełniono skład osobowy Zarządu i ustalono pełnienie n/w. funkcji Członków Zarządu ROD i tak:     

Zbigniew Parma – Prezes Zarządu – prowadzi sprawy i zarządza całokształtem funkcjonowania Ogrodu ROD „RAJ”, reprezentując go na zewnątrz w interesie ROD

Ryszard Wójcik – V-ce Prezes Zarządu- ds. inwestycji, modernizacji infrastruktury, poprawy stanu technicznego instalacji wodociągowej  oraz energetycznej. Telefon kom. nr: 511 839 107

Teresa Moszyńska – Skarbnik, prowadzi sprawy księgowo – finansowe ROD. Tel. kom.nr: 789 241 882.

Elżbieta Świeca – Sekretarz, zakłada, aktualizuje i archiwizuje dokumentację ROD „RAJ”, współpracuje z Działkowiczami informując o aktualnych ustaleniach Zarządu, prowadzi szkolenia, internet, zajmuje się                     integracją Działkowiczów i przeglądami Ogrodu. Telefon kom. nr:  510 863 506

Krzysztof Magiera – Zarządca Siecią Wodociągową, Główny Energetyk Ogrodu ROD „RAJ”. Telefon kom. nr:  609 877 418  i   510 862 844

Piotr Podlasiak – Członek Zarządu ds. ogólno – technicznych, konserwacji i remontu urządzeń ROD.

Biuro Zarządu ROD czynne w czasie pełnionych dyżurów  w czwartki w godz. od 16-tej do 18-tej, (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy), Telefon nr:  32 424 88 81

_________________________________

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej ROD „RAJ” w Rybniku:

_________________________________

Przewodniczący: Wojciech Przekop

Z-ca Przewodniczącego: Mirosław Kołodziej

KOMUNIKAT

W trosce o mienie naszych działek i całego ogrodu ROD,,RAJ” -Zarząd zobowiązuje Działkowców, którzy jako ostatni opuszczają teren poszczególnych rejonów ogrodu, w czasie zbliżającego się wieczoru i pory nocnej, do zamykania furtek ogrodzenia zewnętrznego, celem uniemożliwienia wchodzenia na teren ogrodu przez osoby postronne, mogące wyrządzić szkody
w naszym mieniu bądź włamać się do naszych altan.

O zauważonych incydentach prosimy powiadamiać Gospodarza Ogrodu lub bezpośrednio zgłosić tego rodzaju przypadki tel. Członkom Zarządu ROD ,,RAJ”

KOMUNIKAT

Informujemy Działkowców ROD ,,RAJ”,  iż od dnia 3-go listopada 2020r.

Zarząd  Ogrodu zawiesza pełnienie dyżurów w Biurze Domu Działkowca do odwołania, o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.

W sytuacjach nagłych, nie cierpiących zwłoki w załatwieniu pilnych spraw, należy kontaktować się telefonicznie z poszczególnymi Członkami Zarządu zgodnie z ich zakresem działania i kompetencji, aby ważną sprawę móc załatwić bez odraczania terminu. Czynna jest także skrzynka pocztowa Zarządu, zawieszona obok bramy nr 1, przy ul. Brzozowej 7.