Dokumenty

Do pobrania aktualnie obowiązujące akty prawne PZD:

Ustawa ROD

Statut PZD

Regulamin ROD

Uchwała 285

Uchwała 286

Uchwała nr 350_2015 Prezydium KR PZD w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w ROD

 

Dokumenty potrzebne do przepisania działki:

Umowa przeniesienia praw do działki.pdf

Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki.pdf

Wzór deklaracji członkowskiej.pdf

Umowa przeniesienia praw do działki.docx

Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki.doc

Wzór deklaracji członkowskiej.docx