Gospodarz Ogrodu

Gospodarzem Ogrodu jest Pan Walenty Tarasiewicz tel. 695 034 801

Kontakt w sprawach porządkowych, czystości na terenie ogrodu i w miejscach składowania odpadów, drobnych napraw i konserwacji urządzeń oraz zasadnej konieczności otwierania bram głównych Ogrodu (zgodnie z  §15 ust.2 Regulaminu ROD)