You are currently viewing INFORMACJA DLA POTENCJALNYCH NABYWCÓW DZIAŁEK

INFORMACJA DLA POTENCJALNYCH NABYWCÓW DZIAŁEK

— OPŁATY WNOSZONE PRZEZ NOWEGO DZIAŁKOWCA —


1. Jednorazowa opłata członkowska wynosi:

6,00 zł.

2. Jednorazowa opłata ustalona przez Okręgowy Zarząd PZD w Katowicach wynosi:

300,00 zł.

3. Jednorazowa opłata ustalona przez Zarząd Komisaryczny ROD ,,RAJ’’ wynosi:

2 400,00 zł.

(Statut PZD §147 ust. 1 pkt 1, Uchwała Zarządu nr 78/2022)

Jednocześnie informujemy, iż aktualne ogłoszenia o zamiarze zbycia lub nabycia praw do działki,
można znaleźć na naszej stronie w zakładce INFORMACJE / OGŁOSZENIA.

Zarząd Komisaryczny ROD “RAJ”