KOMUNIKAT

W trosce o mienie naszych działek i całego ogrodu ROD,,RAJ” -Zarząd zobowiązuje Działkowców, którzy jako ostatni opuszczają teren poszczególnych rejonów ogrodu, w czasie zbliżającego się wieczoru i pory nocnej, do zamykania furtek ogrodzenia zewnętrznego, celem uniemożliwienia wchodzenia na teren ogrodu przez osoby postronne, mogące wyrządzić szkody
w naszym mieniu bądź włamać się do naszych altan.

O zauważonych incydentach prosimy powiadamiać Gospodarza Ogrodu lub bezpośrednio zgłosić tego rodzaju przypadki tel. Członkom Zarządu ROD ,,RAJ”