KOMUNIKAT

Informujemy Działkowców ROD ,,RAJ”,  iż od dnia 3-go listopada 2020r.

Zarząd  Ogrodu zawiesza pełnienie dyżurów w Biurze Domu Działkowca do odwołania, o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.

W sytuacjach nagłych, nie cierpiących zwłoki w załatwieniu pilnych spraw, należy kontaktować się telefonicznie z poszczególnymi Członkami Zarządu zgodnie z ich zakresem działania i kompetencji, aby ważną sprawę móc załatwić bez odraczania terminu. Czynna jest także skrzynka pocztowa Zarządu, zawieszona obok bramy nr 1, przy ul. Brzozowej 7.