You are currently viewing WORKI DO SEGREGACJI ŚMIECI ZAMIAST KONTENERÓW

WORKI DO SEGREGACJI ŚMIECI ZAMIAST KONTENERÓW

DRODZY DZIAŁKOWCY

W tym sezonie nie będzie kontenerów na śmieci !!!

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 07.05.2022 r. w sezonie 2022 będą obowiązywać worki do segregacji śmieci.

Od poniedziałku do soboty w Magazynie Ogrodowym w godz. 9.00-11.00 i 15.00-17.00 Gospodarz Ogrodu będzie wydawał worki przeznaczone do segregacji śmieci w ilości 6 szt. na działkę.

(5 szt. – kolor żółty, 1 szt. – kolor zielony),

Worki będą również dostępne do odbioru w Biurze Zarządu
podczas dyżurów (wtorki i czwartki w godz. 16.00-18.00)

Pełne worki można wystawiać w miejscach gdzie wystawiane były kontenery.

Odbiór pełnych worków odbywać się będzie w poniedziałki i środy

Zapraszamy po odbiór worków, wszelkie informacje dostępne są na tablicach ogłoszeń.

Zarząd Komisaryczny ROD “RAJ”