You are currently viewing SEGREGACJA ODPADÓW

SEGREGACJA ODPADÓW

Od poniedziałku do soboty w Magazynie Ogrodowym w godz. 9.00-11.00 i 15.00-17.00 Gospodarz Ogrodu będzie wydawał worki przeznaczone do segregacji śmieci w ilości 6 szt.

(5 szt. – kolor żółty, 1 szt. – kolor zielony),

które będą obowiązywać w sezonie 2022 (kwiecień-październik).

Worki będą również dostępne do odbioru w Biurze Zarządu
podczas dyżurów (wtorki i czwartki w godz. 16.00-18.00)

Zarząd Komisaryczny ROD “RAJ”