You are currently viewing ODWOŁANIE ZARZĄDU

ODWOŁANIE ZARZĄDU

Uchwała nr 338/2021

OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW.

z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania Zarządu ROD “Raj” w Rybniku.

Okręgowy Zarząd Śląski Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 110 ust. 2, pkt 16, w związku z § 39 oraz § 42 Statutu Polskiego Związku Działkowców z dnia 02.07.2015 r. ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 09.12.2017 r. postanawia:

Odwołać Zarząd ROD “Raj” w Rybniku

W związku z odwołaniem, stwierdzić wygaśnięcie mandatów członków Zarządu ROD “Raj” w Rybniku.

Uchwala niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z pełną treścią uchwały można zapoznać się w Biurze Zarządu ROD “RAJ” w godzinach dyżuru.