You are currently viewing PATROL TERENU OGRODU

PATROL TERENU OGRODU

U W A G A  ! 

Prosimy wszystkich działkowców o zamykanie bram i furtek w godzinach wieczornych.

Osoby patrolujące teren ogrodu w godzinach wieczorno-nocnych posiadają własne klucze.

Zarząd  Komisaryczny ROD ,,Raj’’