Powołanie Zarządu Komisarycznego dla ROD  Raj w Rybniku

Uchwala nr 339/2021  

OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

z dnia 24 sierpnia 2021r. 

   w sprawie powołania Zarządu Komisarycznego dla ROD Raj w Rybniku. 

 

Okręgowy Zarząd Śląski Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 110 ust. 2 pkt 16 i § 41 ust. 1 pkt 1 
Statutu Polskiego Związku Działkowców z dnia 02.07.2015 r. ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd 
Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 09.12.2017 r. postanawia: 

1.  Powołać Zarząd Komisaryczny dla ROD Raj w Rybniku w następującym składzie: 

  1. Piotr Swienty, 
  2. Dariusz Parzych, 
  3. Teresa Politowicz, 
  4. Adam Mielnik, 
  5. Piotr Kauch

2.  Zarząd Komisaryczny ROD Raj w Rybniku będzie działał do czasu wyboru przez Walne Zebranie (Konferencję Delegatów) Zarządu ROD, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od powołania. 

3.  Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Z pełną treścią uchwały można się zapoznać w biurze Zarządu ROD RAJ, w godzinach dyżuru.