You are currently viewing POWOŁANIE ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO

POWOŁANIE ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO

Uchwala nr 339/2021

OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Zarządu Komisarycznego dla ROD “Raj” w Rybniku.

Okręgowy Zarząd Śląski Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 110 ust. 2 pkt 16 i § 41 ust. 1 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Działkowców z dnia 02.07.2015 r. ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 09.12.2017 r. postanawia:

Powołać Zarząd Komisaryczny dla ROD “Raj” w Rybniku w następującym składzie:

Piotr Świenty,
Dariusz Parzych,
Teresa Politowicz,
Adam Mielnik,
Piotr Kauch

Zarząd Komisaryczny ROD “Raj” w Rybniku będzie działał do czasu wyboru przez Walne Zebranie (Konferencję Delegatów) Zarządu ROD, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od powołania.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z pełną treścią uchwały można się zapoznać w Biurze Zarządu ROD “RAJ”, w godzinach dyżuru.