You are currently viewing ROZSRZYGNIĘCIE PRZETARGU DZIAŁKI NR 315

ROZSRZYGNIĘCIE PRZETARGU DZIAŁKI NR 315

W dniu 25.11.2021 r. w Domu Działkowca, przy zachowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych, odbył się przetarg, którego przedmiotem była dzierżawa działki nr 315, o powierzchni 296 m2 w ROD „Raj w Rybniku.

Przewodniczący komisji przetargowej przedstawił regulamin przetargu i poinformował, że uprawnionych do przetargu jest 16 osób, które wpłaciły wymagane wadium i oświadczyły, że nie posiadają działki w PZD.

W wyniku przeprowadzonej licytacji został wyłoniony nowy dzierżawca działki nr 315, który zobowiązał się do zapłaty wylicytowanej kwoty oraz obciążeń związanych z nabytą działką.

Pozostałym uczestnikom przetargu została zwrócona kwota wpłaconego wadium.