Uchwały OZ Ślqskiego PZD

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 

stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg Śląski  Kormoranów 1, 40-521 Katowice 

NIP: 9541569940; Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy KRS nr 0000293886 

Sekretariat: tel. 32 255 40 85,255 16 30, fax – wew. 110 

  e-mail: slaski@pzd.ol 

 

 L.dz.5286 /MM/21 Katowice, dnia 24.08.2021r. 

  

Zarząd ROD ,,Raj”

w Rybniku 

– wszyscy członkowie 

 

 Dotyczy: odwołanie zarządu ROD ,,Raj” w Rybniku.  

PZD Okręg Śląski przesyła w załączniku uchwały OZ Śląskiego PZD z dnia 24.08.2021r. nr: 

  1. 337/2021 w sprawie uchylenia uchwały nr 1/12/20 z dnia 13.12.2020 r. Zarządu ROD Raj w Rybniku dotyczącej wyboru Pana Ryszarda W. na członka i Wiceprezesa Zarządu ROD Raj w Rybniku. 
  2. 338/2021w sprawie odwołania Zarządu ROD Raj w Rybniku. 
  3. 339/2021 w sprawie powołania Zarządu Komisarycznego dla ROD Raj w Rybniku. 

Z pełną treścią uchwał można się zapoznać w biurze Zarządu ROD RAJ, w godzinach dyżuru.