You are currently viewing WYMIANA LICZNIKÓW

WYMIANA LICZNIKÓW

W związku z upływem terminu legalizacji starych liczników elektrycznych indukcyjnych (z kółkiem), które przynoszą duże straty, wymieniamy je na bieżąco na nowe liczniki elektroniczne (które są dokładniejsze i nie generują dużych strat energii).

Koszt licznika wraz z wymianą wynosi 65 zł.

Prosimy o uregulowanie opłat za wymieniony licznik wraz z montażem, Elektrykowi Ogrodowemu na miejscu lub przelewem na konto ogrodowe ROD ,,RAJ’’

Nr konta: 41-8455-0000-2001-0019-9094-0001

w tytule podając nr działki.

Opłaty można również dokonać w Biurze Zarządu we wtorki i czwartki w godz. 16°°-18°°

w razie pytań proszę dzwonić, tel. 501-681-208