You are currently viewing ZAKAZ SKŁADOWANIA ŚMIECI

ZAKAZ SKŁADOWANIA ŚMIECI

U W A G A   D Z I A Ł K O W C Y  ! 

Zarząd Komisaryczny ROD „Raj” informuje, że od dnia 01.11.2022 r. nie będzie możliwe składowanie selektywnych odpadów w naszym ogrodzie.

Umowa z odbiorcą odpadów selektywnych z naszego ogrodu obowiązuje do 31.10.2022 r.

Zarząd  Komisaryczny ROD ,,Raj’’