Zarząd komisaryczny

    Zarząd Komisaryczny dla ROD Raj w Rybniku 

  1. Piotr Świenty, 
  2. Dariusz Parzych, 
  3. Teresa Politowicz, 
  4. Adam Mielnik, 
  5. Piotr Kauch

 Zarząd Komisaryczny ROD Raj w Rybniku będzie działał do czasu wyboru przez Walne Zebranie (Konferencję Delegatów) Zarządu ROD, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od powołania.