Zawieszenie dyżurów w biurze zarządu

W związku z sytuacją epidemiczną i okresem Świąt Bożego Narodzenia,
zarząd zawiesza pełnienie dyżurów

  od 21 grudnia 2021 r.

Wznowienie pełnienia dyżurów nastąpi w czwartek 20 stycznia 2022 r.  w dotychczasowych godzinach.

Przypominamy o możliwości kontaktu mailowego na adres kontakt@rodraj.pl oraz w przypadkach awaryjnych, dzwoniąc pod numer telefonu Prezesa Zarządu Komisarycznego ROD „Raj”  691-186-402