You are currently viewing ŹRÓDŁA CIEPŁA LUB SPALANIA PALIW

ŹRÓDŁA CIEPŁA LUB SPALANIA PALIW

Informujemy, że obowiązkiem działkowca jest zgłoszenie do Urzędu Miasta, posiadanego źródła ciepła lub źródła spalania paliw w altanie (dotyczy działkowców którzy mają takie źródła w swoich altanach).

Wzór deklaracji (Formularz B) – dla nieruchomości niezamieszkanych,

można pobrać w Urzędzie Miasta, w Biurze Zarządu ROD „Raj” w czasie dyżurów, lub klikając w poniższy przycisk.